Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 87
Năm 2020 : 625
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021       

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

      

Căn cứ công văn số 616/SGDĐ-TKTKĐCLGD ngày 8/6/2020 cúa SGD&ĐT  về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND huyện Hiệp Hòa ngày 19/6/2020 về Chỉ đạo công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT và Công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021;        

          Căn cứ vào tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng học của nhà trường.                        Trường Tiểu học Ngọc Sơn triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

- Việc tuyển sinh lớp 1 nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCGDTH đúng độ tuổi MĐ 3 trong địa bàn quản lý.

- Đảm bảo về số lượng tuyển sinh: học sinh/1lớp theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2005 về việc ban hành Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ngày 30/12/2010 về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

- Ban giám hiệu trường có kế hoạch tuyển sinh cụ thể, thu nhận học sinh đúng đối tượng theo kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học của địa phương và đảm bảo tính công khai, minh bạch tron g thủ tục tuyển sinh. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phát triển giáo dục và thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

  1. Qui mô lớp và học sinh:  Gồm 7 lớp/257 học sinh + 01 HS khuyết tật

+ Trong đó:

- 7 lớp học đều học tại khu trung tâm.

- Số học sinh còn lại đang học trong các trường TH trong huyện.

         2. Đối tượng và điều kiện

- Tất cả trẻ em đủ 6 tuổi sinh năm 2014

- Điều kiện: bao gồm trẻ trong địa bàn có hộ khẩu thường trú, trẻ tạm trú dài hạn, tạm trú tạm thời là con em của người lao động nhập cư theo cha mẹ ruột tại xã Ngọc Sơn.

3. Các biện pháp thực hiện

* Đối với trường tiểu học:

- Căn cứ biên chế năm học 2020 - 2021, xây dựng kế hoạch phối hợp huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

         - Chỉ đạo giáo viên rà soát trẻ 6 tuổi trở lên của xã chưa vào lớp 1, thống kê số trẻ 6 tuổi chưa qua Mẫu giáo ( nếu có ).

         - Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã có kế hoạch thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Các ban ngành đoàn thể địa phương, các trưởng thôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường để huy động 100% trẻ 6 tuổi của xã vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 đạt kết quả tốt.

         - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thông báo thời gian cụ thể để tiếp nhận học sinh.

         - Hướng dẫn cha mẹ HS làm hồ sơ tuyển vào lớp 1 năm học 2020 - 2021.
         - Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

*  Đối với trường Mẫu giáo:

         - Cử giáo viên bàn giao hồ sơ học sinh mẫu giáo lên lớp 1 cho nhà trường .

         - Hồ sơ bàn giao gồm:

         +  Danh sách học sinh Mẫu giáo theo địa bàn thôn trong toàn xã.

         + Giấy khai sinh hợp lệ của học sinh.

         * Đối với giáo viên chuyên trách:

         - Có trách nhiệm rà soát, nắm vững số trẻ 6 tuổi trên địa bàn toàn xã.

         - Số trẻ học tại Mầm non Ngọc Sơn và các trường Mầm non trong huyện.

         - Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các thôn để huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp.

         * Đề nghị UBND xã:

         - Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các trưởng thôn phối hợp tốt với nhà trường trong công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 trên địa bàn xã.
         - Tuyên truyền “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã
.

 

 

4. Thời gian

- Ngày 1/8/2020 đến 10/8/2020: Tuyển sinh trẻ 6 tuổi trong địa bàn do nhà trường quản lý. Nhập học cho học sinh lớp 1- Năm học: 2020 - 2021.

- Ngày 3/8/2020 đến 7/8/2020: Tuyển sinh học sinh xã ngoài học nhờ (nếu có).

- Duyệt tuyển sinh với PGD vào ngày 11/8/2020.

          - Ngày 10/8/2020 đến 20/8/2020: Sắp xếp biên chế lớp, giáo viên, chuẩn bị tốt các điều kiện giảng dạy và học tập.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

- Ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch thông qua UBND xã Ngọc Sơn và Phòng GD&ĐT.

- Phối hợp với trường Mầm non Ngọc Sơn trong việc giao nhận học sinh trong địa bàn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trong Hội đồng sư phạm nhà trường và cha mẹ học sinh, phân công cán bộ giáo viên tham gia công tác vận động học sinh ra lớp đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch huy động trẻ 6 tuổi vào lớp1 năm học 2020- 2021 của trường tiểu học Ngọc Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy tình hình thực tế sẽ có những thay đổi cho phù hợp.

 

                                                                   T/M. BAN GIÁM HIỆU


Tác giả: Trường tiểu học Ngọc Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới