Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Ngọc Sơn

Sơn Giao - Ngọc Sơn
3.872.132
c1ngocson@bacgiang.edu.vn